Komanda

Simona Boguckienė
Direktorė
pradinių klasių vyr. mokytoja

Gedimino miesto mokyklos vadovė ir steigėja, turinti 10 metų sėkmingo vadovavimo mokyklai patirtį. Baigusi magistrantūros studijų strateginio organizacijų valdymo programą, įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį. Nuolat tobulina savo kvalifikaciją pradinio ugdymo modernizavimo, inovatyvių mokymo ir mokymosi metodų taikymo užsienio šalyse, lyderystės mokykloje programose.

2008 m. įgijo edukologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją. Pradinių klasių vyr. mokytoja-praktikė, sėkmingų ugdymo projektų (ES lėšomis finansuojamas projektas „Išmanusis mokslininkas“, savivaldybės lėšomis finansuojamas projektas „Aš galiu!“, „Augu sveikas“ ir kt.) iniciatorė, vadovė ir dalyvė. Už inovatyvias idėjas, naujovių diegimą, aktyvią metodinės ir pedagoginės gerosios patirties sklaidą, kūrybiškai organizuojamą ugdymo procesą, puikų mokinių paruošimą matematikos ir gamtos mokslų olimpiadoms yra įvertinta diplomais, padėkomis.

Savo patirtimi, formuojant mokyklos bendruomenę, ugdant gamtamokslinius gebėjimus ir vaikų kūrybiškumą, taikant inovatyvius metodus, dalijasi su Lietuvos mokytojais. Rengia pranešimus, veda mokymus, kurian mokomuosius filmus Mokytojų televizijai.

S. Boguckienė – dviejų vaikų mama, kuriai svarbu, kokioje mokykloje mokysis jos vaikai ir kokie mokytojai juos mokys. Gedimino miesto mokykla kuriama tiems vaikams ir tėvams, kuriems rūpi vaikų ateitis, jų savijauta mokykloje ir puikus parengimas. Savo pedagogine ir vadybine patirtimi siekia, kad su mokiniais dirbtų patys geriausi mokytojai, kurie taikytų efektyvius ir inovatyvius metodus.Daugiau >>


Jurgita Blažienė
Ugdymo vadovė
pradinių klasių mokytoja ekspertė

Mokytoja ekspertė, turinti 20 metų pedagoginio darbo su pradinių klasių mokiniais patirtį. Viena inovatyviausių Lietuvos pradinių klasių mokytojų 2018-aisias. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto bakalauro studijų programos „Vaikystės pedagogika“ studijų komiteto narė.

2012 m. J. Blažienė yra gavusi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento švietimo skyriaus vedėjo padėką už prasmingą veiklą, ugdant mokinius, naujovių diegimą, o 2015 m. – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrės padėką už nuoširdų ir prasmingą darbą, ugdant mokinių mokslinės, techninės kūrybos, gamtosaugos srities gebėjimus.

Nuo 2006 m. organizuoja Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių gamtamokslines konferencijas „Gamta šalia mūsų“, kurios nuo 2011 m. tapo respublikinėmis. 2015 m. ir 2016 m. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamo respublikinio 1–4 klasių mokinių gebėjimų konkurso „Lietuvos gamtininkas“ užduočių rengėja, vertintoja ir komisijos narė.

J. Blažienės mokiniai yra dalyvavę ir užėmę prizines vietas Vilniaus miesto 2–4 klasių mokinių matematikos, lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo olimpiadose, ,,Pangea“ matematikos olimpiadoje. Jos ugdytiniai taip pat yra aktyviai dalyvavę respublikiniame „Matmintinis–Praglimine“ finale ir du iš jų atstovavo Lietuvai Taline (2014 m.) ir Lvove (2018 m.). 2015–2017 m. mokiniai dalyvavo šalies kūrybiniame konkurse „Lietuvos vaikai kuria pasakas“, 2015 m. ir 2016 m. mokinių sukurtos pasakos pateko į VIII-ąją ir IX-ąją knygą „Lietuvos vaikų pasakos“.

Ugdymo plėtotės centro ir Nacionalinio egzaminų centro vykdomų projektų metodininkė, ekspertų grupių, rengusių Standartizuotas matematikos programas (4 kl. ir 2 kl.) ir Pasaulio pažinimo programą (4 kl.), bendraautorė.

Ekspertų grupių, rengusių Standartizuotus matematikos ir pasaulio pažinimo testus, Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo įrankius, bendraautorė.

EMA diagnostinių matematikos testų 3 ir 4 klasei autorė, pasaulio pažinimo testų 3 ir 4 klasei, istorijos 5 klasei, geografijos 6 klasei bendraautorė.

Švietimo aprūpinimo centro metodininkė, parengusi gamtamokslinių priemonių pritaikymo pasaulio pažinimo pamokose metodikas.

Mokymų ir seminarų lektorė Lietuvos miestų ir/ar rajonų savivaldybių mokyklų mokytojams, testų klausimų/užduočių rengėjams, mokymų vertinimo ekspertams.

Metodinių priemonių „Matematikos testai 4 klasei pagal Standartizuotą programą“ („Didakta“) ir „Pasaulio pažinimo testai 4 klasei (s. Pasirenk standartizuotam testui)“ („Šviesa“) bendraautorė, kitų metodinių straipsnių, skirtų švietimo bendruomenei, autorė.

„Baltų lankų“ vadovėliai“ vadovėlio „Vaivorykštė“ 1 ir 4 klasei autorių konsultantė, mokomosios medžiagos recenzentė; gamtamokslinių priemonių pasaulio pažinimo ir matematikos pamokose pritaikymo integruotoms temoms autorė.

Mokytoja nuolat kelia savo kvalifikaciją, yra dalyvavusi ES Kultūros ir švietimo programos Socrates Comenius 1.1 mokykliniuose projektuose, vykdžiusi eTwinning projektą „Vaikų tiltas Vilnius – Briuselis“, dirbusi Europos mokyklos lietuvių sekcijos mokytojo asistente vasaros stovyklose Belgijoje. 2013 m. mokytoja stažavosi Suomijos mokyklose.Daugiau >>


Audronė Merkininkaitė
Anglų kalbos mokytoja
koučerė

Turinti 6 metus darbo patirties su vaikais anglų kalbos dėstytoja-koučerė. Optimistiška, trykštanti meile vaikams ir nestokojanti energijos.

2013 m. įgijo anglų kalbos bakalauro laipsnį mokytojo kvalifikaciją.

2014 m. atliko „Cambridge English“ egzaminų (PET/KET/FCE ir CAE) specifikaciją, jų integravimą į anglų kalbos kursų programas.

2015 m. tapo sertifikuota Kembridžo universiteto 7–12 metų vaikų egzaminuotoja (angl. Young Learners) (starters/ movers/ flyers kategorijose).

2018 m. dalyvavo „Neurolanguage Coaching“ konferencijoje Edinburge.

2019 m. dalyvavo Britų Tarybos organizuojamame IELTS mokytojų rengimo seminare.

 

2018 m. padėjo organizuoti ir kurti koncepciją bei aktyviai vedė užsiėmimus „Language Coaching“ stovykloje „Fit English“.

A. Merkininkaitė sako, kad kalbos mokėjimas išeina už mokyklos, egzaminų ir pažymių ribų. Tai yra pasitikėjimas savimi bendraujant su kitais, žingsnis į kitos kultūros pažinimą, į žmogų praturtinančias patirtis. Būtent tai skatina žinių troškimą ir atveria beribes galimybes.

Mokytoja tiki, kad geranoriškumu ir tarpusavio pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimas su mokiniais ir jų poreikių pajautimas leidžia kurti teigiamą mokymosi aplinką, padeda jiems atsipalaiduoti ir be streso džiaugtis procesu bei pasiektais rezultatais. Maloni aplinka ir mokinių progresas motyvuoja judėti į priekį, svajoti ir dar daugiau siekti ir mokinius, ir mokytoją.Daugiau >>


Guoda Dinsmonaitė
Šokių mokytoja

Entuziastinga šokių mokytoja, sukaupusi daugiau nei dvidešimt metų asmeninės bei penkerius šokių trenerės darbo patirties.

Judėjimas, muzikalumas, ritmo pajautimas, plastika, lankstumas, gera fizinė forma, puiki savijauta – tai augančiai laimingai asmenybei būtini dalykai. Todėl savo pamokose Guoda siekia geriausių rezultatų, atsižvelgdama į kiekvieno vaiko asmenines savybes, galimybes bei polinkius.

Mokytojos profesinis bagažas turtingas ir įvairus. Jame – penkeri metai profesionalaus dalyvavimo pasaulinų sportinių šokių klube „Rumba“, septyneri – „Show Dance“ stiliuje šokių klube „Diana“, devyneri metai gatvės šokių studijoje „Skillz“. Įvairūs konkursai, šokių seminarai bei kelionės Guodai padėjo sukaupti itin platų šokėjos ir mokytojos žinių arsenalą.

Nuo 2013 m. skirtingų amžiaus grupių mokinius moko „House“ šokio stiliaus šokių studijoje „Skillz“. Organizuoja vaikų, paauglių bei suaugusiųjų šokių stovyklas, organizuoja bei pati veda šokių seminarus Lietuvoje ir užsienyje.

Svarbiausi paskutiniųjų metų mokytojos ir jos mokinių laimėjimai: 1 vieta su komanda „Jacksterz“ (profesionalų kategorijoje) ir 2 vieta su komanda „House Keepers“ (pradedančiųjų suaugusiųjų kategorijoje) gatvės šokių konkurse „Rise Up 2018“; 1 vieta su komanda „TUC (The Unique Crew)“ (pradedančiųjų suaugusiųjų kategorijoje) ir  3 vieta su komanda „Jacksterz“ (profesionalų kategorijoje) „Rise Up 2017“ bei daugybė kitų pasiekimų.

G. Dinsmonaitė yra baigusi Vilniaus dailės akademijos bakalauro studijas ir įgijusi kostiumo dizaino specialybę. Ji neapleidžia ir drabužių modeliavimo veiklos, tačiau šokiai, lydėję nuo pat pirmos klasės, galiausiai tapo įkvepiančia pagrindine ir mylimiausia profesine veikla.Daugiau >>


Žilvita Žiezdrytė
Dailės mokytoja

Dailės mokytoja, su Gedimino miesto mokyklos mokiniais norinti pasidalinti savo patirtimi bei perduoti žinias, įgytas mokantis ir studijuojant vizualiuosius menus.

2012 m. baigė pagrindinio ugdymo programą Panevėžio dailės mokykloje. Joje gilino žinias įvairiose dailės srityse (piešimas, tapyba, kompozicija, skulptūra, dailėtyra). 2015 m. šioje mokykloje baigė tikslinio ugdymo programą, kurioje didelis dėmesys buvo skiriamas tapybai.

2019 m. įgytas dailės pedagogikos bakalauro laipsnis Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje.

2017–2019 m. yra surengusi ne vieną personalinę bei jungtinę tapybos darbų parodą. Žiūrovas, žiūrėdamas į jos kūrinius, kiekvieną kartą gali pastebėti vis kažką naujo, jos darbai stebinčiajam, žiūrinčiajam gali sukelti labai skirtingas asociacijas ir emocijas.

Siekdama tobulėti ir ugdyti savo kūrybiškumą, mokytoja Žilvita ieško vis naujų savirealizacijos būdų, todėl neapsiriboja tik drobe ir teptuku, o stengiasi savo kūrybą perkelti ant netradicinių paviršių – tekstilės audinių ir keramikos. Mokytoja mano, kad mokinių kūrybiškumo ugdymas yra labai svarbus: ši savybė yra reikalinga įvairiose gyvenimo srityse, todėl vienas pagrindinių tikslų – ugdyti laisvą ir kūrybišką asmenybę.


Daugiau >>


Indrė Venclovaitė
Logopedė

Vyresnioji logopedė, turinti 8 metų darbo su vaikais patirtį. Savo veikloje ji visada siekia tobulėti, nuolat dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, mokymuose.

Specialistė savo darbe taiko aktyvius ir inovatyvius ugdymo metodus. Užsiėmimuose visada siekiama pozityvaus bendravimo bei padėti vaikui patikėti, kad jam pavyks įveikti sunkumus, su kuriais jis susiduria. Jai svarbu, kad mokiniai gerai emociškai jaustųsi, būtų aktyvūs pamokos dalyviai, įkvepiant juos motyvuotai siekti rezultatų, ugdant kūrybiškumą, mokant įdomiai, taikant žaidimo metodus.

Indrė sako, kad jai svarbu daryti tai, kuo ji tiki, užsiimti prasminga veikla. Pagalba mokiniui, įveikiant iškilusius sunkumus ir yra ta veikla, kuria ji džiaugiasi ir mato joje prasmę.

2010 m. įgijo specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnį ir logopedijos specializaciją, 2012 m. – specialiosios pedagogikos magistro laipsnį (specialiojo ugdymo koordinavimas).

Nuo 2010 m. dirba logopede įvairiose lietuviškose mokyklose ir tarptautinėje mokykloje Lietuvoje.

Su mokiniais yra dalyvavusi respublikiniuose konkursuose, kuriuose ir sunkumų turintys vaikai gali išreikšti savo kūrybiškumą bei džiaugtis rezultatais. Dalyvavusi ES ir ŠMM projekte specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.Daugiau >>