Reggio Emilia ugdymo filosofijos idėjos

Remiantis šia ugdymo programa, mūsų darželyje plėtojamos vaiko ekspresijos, komunikavimo, pažinimo, etikos, logikos, simbolių, metaforinės, vaizdinių „kalbos“. Taip ugdomi vaiko intelektiniai gebėjimai, kūrybiškumas. Vaikai skatinami tyrinėti gamtą (gamtamokslinis ugdymas) ir išreikšti save ir savo pastebėjimus pačiais įvairiausiais išraiškos būdais (judesio, piešimo, skulptūros, šešėlių teatro, koliažo).

Pagrindiniai Reggio Emilia programos principai:

  • Dėmesio centre – vaikas;
  • Akcentuojama vaiko teisė ir pasirinkimo laisvė, tačiau susijusi ir su atsakomybės jausmu;
  • Mokykla ir mokytojas – tarpininkai tarp vaiko ir šeimos, šeimos ir bendruomenės;
  • Svarbus yra kiekvieno vaiko patirties kaupimas – vaiko veiklos dokumentavimas;
  • Ypatingas kūrybiškumo skatinimas.
Daugiau >>

Unikali socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programa Kimočis

(Kimochi – japonų k. „jausmas“). Kimoči ugdymo programa skatina pasitikėjimą savimi, pozityvų elgesį, lavina bendravimo įgūdžius. Linksmos, įtraukiančios veiklos moko vaiką spręsti įvairias socialines–emocines situacijas.

Emocinis intelektas – tai gebėjimas suprasti ir atpažinti savo ir kitų emocijas bei efektyviai jas valdyti. Kai vaikas įgyja gebėjimą suprasti savo nuotaikas, jis išmoksta išsakyti nerimą, konstruktyviai ir be agresijos spręsti konfliktus, priimti atsakingus sprendimus ir kurti tvirtus santykius. Socialinio – emocinio ugdymo užsiėmimai organizuojami kiekvienoje amžiaus grupėje. Būtina sąlyga socialiniam–emociniam ugdymui yra visus įtraukiantis ugdymas. Remianti šia ugdymo programa, kiekvienas vaikas gali išmokti būti pagarbus, atsakingas, atjaučiantis ir drąsus.

Pagrindiniai emocinio intelekto ugdymo programos Kimočis principai:

  1. Gebėjimas suprasti ir atpažinti savo ir kitų emocijas bei mokymasis jas valdyti;
  2. Emocijų vizualizavimas žaislų pagalba. Kimočiai – skirtingus charakterius turinčios lėlės: besikeičiančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė ir kt.
  3. Kimočiai padeda taikyti esmines emocinio ugdymo nuostatas: pastebėti ir įvardinti vaiko jausmus, išnaudoti emociją galimybei tapti artimesniems, empatiškai klausytis ir pagrįsti kilusią emociją, padėti vaikui įvardinti jausmus, nubrėžti ribas, susikurti taisykles ir spręsti problemas (neignoruoti).
  4. Kimočiai – tiltas tarp suaugusiųjų ir vaikų; tarpininkai, kurie padeda vaikams išreikšti save, užbėgant už akių nemaloniai emocinei situacijai.
  5. Tai smagios, įtraukiančios ir inovatyvios veiklos, ugdančios vaiko emocinį intelektą.

Daugiau >>

Gamtamokslinis ir kūrybiškumo ugdymas

Integrali ir jungiamoji dviejų pagrindinių mūsų darželio ugdymo programų – Kimočio ir Reggio Emilia – grandis. Pedagogai dirba kartu ir padeda vaikams išreikšti idėjas, mintis, emocijas, skatina tyrinėti ne bet kaip, o kryptingai ir prasmingai.

Smalsūs, kūrybiški, draugiški, laimingi vaikai, pagarbūs vieni kitiems, mylintys savo šalį, nemažai žinantys ir pasiruošę būti mokiniais – tokia mūsų Gedimino miesto darželio misija.

Gedimino miesto darželis skirtas vaikams, kuriems patinka tyrinėti, atrasti ir sužinoti, klausti ir kartu ieškoti atsakymų. Sūpuoklės, ritinėjimasis pievoje, debesų stebėjimas, smėlio pyragų kepimas, augalų tyrinėjimas ar paukščių balsų klausymas – taip mes atveriame mažųjų „kodėlčių“ pasaulį, tiesiame tiltą tarp vaiko ir suaugusiojo. Mūsų darželyje pasaulis vaikams – tai tyrinėjimų laukas, kuriame viskas įmanoma.

Priėmimas

Vyksta priėmimas 2020-2021 mokslo metams.

Kviečiame susipažinti su darželio ugdymo koncepcija. Susitikime naujose darželio patalpose, Gervėčių g. 4, Vilniuje. Pasirinkite susitikimo datą interaktyviame kalendoriuje:

  - Laisvi asmeninių susitikimų laikai
  - Atvirų durų dienos

Užpildykite registracijos formą arba susisiekite su mokyklos vadove telefonu +370 612 55500

 
--- Susitikimo laikas nepasirinktas ---

Dienotvarkė

 

7.30–8.30 Pasiruošimas dienai, žaidimai
8.30–9.00 Pusryčiai
9.00–9.30 Ryto pasikalbėjimai
9.30–10.00 Laikas su knyga/užkandžiai
10.00–11.30 Ugdomoji veikla (trys skirtingos veiklos)
11.30–12.30 Žaidimai ir tiriamoji veikla lauke
12.30-13.00 Pietūs
13.00–15.00 Poilsis
15.00–15.45 Pasirenkami būreliai
15.45 - 16.10 Pavakariai
16.10–18.00 Laisvalaikis lauke arba klasėje

 

Veiklos


Ryto pasikalbėjimai
Anglų kalbos pamokėlės (2 kartus per savaitę)
Mažojo mokslininko veiklos

Sportas Šokiai Muzika Dailė
Teatras Pasirenkamieji būreliai

Pasirenkamieji būreliai nuo 15 val. (neįskaičiuoti į ugdymo mokestį): karate, futbolas, robotika, baletas.

Ugdomosios veiklos


Ryto pasikalbėjimų metu ugdomi socialiniai gebėjimai, vertybės.

Ikimokyklinio ugdymo veiklos orientuotos į vaiko savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo, kūrybiškumo udymą. Kūrybinė, meninė ir sportinė veikla pagal Mokyklos patvirtintą Ikimokyklinio ugdymo programą.

Ikimokyklinio ugdymo mokestis

Ugdymo mokestis (mokamas 12 mėnesių) – 390 eurų per mėnesį.
Su savivaldybės kompensacija – 290 eurų per mėnesį.
Taikomos nuolaidos: 10 proc. – antrajam šeimos vaikui, 15 proc. – trečiajam ir kitiems šeimos vaikams.

Į ugdymo mokestį įskaičiuota

Ugdomosios veiklos ir vaiko priežiūra iki 18 val.
Priemonės bendroms ugdomosioms veikloms įgyvendinti.
Išvykos Vilniaus mieste.

Papildomi mokesčiai

Stojamasis mokestis – 250 eurų.
Visos dienos maitinimas (7,10 eurų per dieną)
Pageidaujami papildomi būreliai nuo 15.00 val.
Edukacinės išvykos už miesto ribų.