Mentorystė

Gedimino miesto mokykloje taikome unikalią mentorystės programą. Tai būdas su mokiniu užmegzti glaudų ryšį, kuris padeda geriau pažinti vaiko stipriąsias ir tobulintinas sritis. Mokiniai mokosi pažinti save ir kitus, pasitikėti savo jėgomis, prisiimti atsakomybę už asmeninį augimą ir daromą pažangą, mokėti pasidžiaugti pasiekimais. 

Mentoriai įkvepia vaiką ir padeda atsiskleisti individualiems jo gebėjimams  bei talentams. Mentorystės veiklų metu mokiniai atlieka tikslingai paruoštas užduotis –  gilinasi ir diskutuoja, rengia ir įgyvendina projektus. Atviras ir pagarbus bendravimas tarp mokytojo ir mokinio kuria stiprų asmeninį ryšį, užtikrinantį nuoseklų akademinį pasiekimų ir socialinių įgūdžių augimą. 

Daug dėmesio skiriama emocinio intelekto ugdymui, savivertės stiprinimui, mokamasi spręsti iškylančias  problemas, tinkamai reaguoti į nesėkmes, išdrįsti klysti ir pasidžiaugti savo pasiekimais. 
 

Priėmimas 2024–2025 mokslo metams jau prasidėjo! Registruokitės į asmeninį susitikimą ir susipažinkite su Gedimino miesto mokykla. Registracija

Priėmimas 2024–2025 mokslo
metams jau prasidėjo!

  Renkame 0–6 klases

  SUSITIKIME GYVAI: Gervėčių g. 4

Registracija