Priešmokyklinė grupė

Priešmokyklinuko
diena

Priešmokyklinio ugdymo dienotvarkė

7.30–8.30 Pasiruošimas dienai, žaidimai
8.30–8.45 Mankšta
8.45–9.00 Pusryčiai
9.00–10.00 Ryto pasikalbėjimai
10.00–11.30 Ugdomoji veikla
11.30–12.30 Žaidimai ir tiriamoji veikla lauke
12.30-13.00 Pietūs
13.00–14.30 Poilsis
14.30–15.15 Pasirenkami būreliai (įskaičiuoti į ugdymo mokestį)
15.15–15.45 Vakarienė
16.00–18.00 Pasirenkami būreliai (neįskaičiuoti į ugdymo mokestį) arba laisvalaikis (žaidimai klasėje, lauke)

Ugdomosios veiklos

Ryto pasikalbėjimų metu vyksta saviugdos užsiėmimai, Zipio programos valandėlės.

Priešmokyklinio ugdymo veiklos orientuotos į vaiko paruošimą pirmai klasei, vykdoma kūrybinė, meninė ir sportinė veikla pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Pasirenkami būreliai (įskaičiuoti į ugdymo mokestį)

  • Sportas
  • Muzika (dainavimas)
  • Meninis ugdymas
  • Konstravimas/programavimas
  • Anglų kalba (2 kartus/sav.)

Pasirenkami būreliai (neįskaičiuoti į ugdymo mokestį). Tikslus užsiėmimų sąrašas bus pateiktas mokslo metų pradžioje. Planuojami šie užsiėmimai:

  • Šachmatai
  • Medijos
  • Programavimas
  • Gimnastika ir pan.
x

SUSITIKIME

Kviečiame susipažinti su mokykla
Gegužės 21 d. 18.00 val.

Registruotis

Kviečiame susipažinti su mokykla
Gegužės 21 d. 18.00 val.