Apie mus

Norėdami įkvėpti jūsų vaikus siekti savo svajonių, patys turime jų siekti. Todėl svajonių mokyklą pavertę realybe, kviečiame savųjų siekti drauge. Gedimino miesto mokyklos steigėjos – itin kvalifikuotos ir profesionalios mokytojos, savo karjeros istorijoje turinčios daug patirčių ir sėkmės istorijų. Jos puikiai žino ne tik tai, kokių žinių turi įgyti moksleivis, tačiau ir tai, ko reikia, kad vaikas gebėtų sėkmingai siekti savo tikslų, būtų kūrybiškas ir priimtų iššūkius. Žino, kad vaiko kelyje į mokslo sėkmę nepamainomai svarbus yra geras ir profesionalus mokytojas.

Mokykla kuriama ne tik profesionalų įžvalgomis, bet ir tėvų akimis. Šioje mokykloje kuriama jauki ir moderni aplinka, kurioje svarbi vaiko savijauta. Joje ne tik siekiama aukštų rezultatų, bet ir puoselėjamos vaikų žmogiškosios vertybės: empatija, sąžiningumas, atsakingumas, pagarba sau ir kitiems, nuoširdumas, meilė mokymuisi, drąsa, savarankiškumas.

Mokykla – ne tik mes, tai ir jūs, ir tie žmonės, su kuriais jūsų vaikai susidurs ateityje, užaugę ir išėję kurti savo gyvenimo. Todėl bendradarbiaudami su socialiniais partneriais (universitetais, verslo įmonėmis, tarptautinėmis organizacijomis), į ugdymo procesą įtraukdami savo srities profesionalus, mes sieksime, kad jūsų vaikai įgytų reikalingiausių gebėjimų ir žinių savo ateičiai.

Gedimino miesto mokykla – ugdanti ir įkvepianti vaiką mokykla, kuri padės jam tapti pažangiu ateities žmogumi.
 

ISTORIJA

XIV amžiuje Lietuvą valdęs Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas, buvo pirmasis, kuris pradėjo Gediminaičių dinastiją ir užtikrino gausios šeimos neginčijamas teises į Lietuvos sostą. Gediminas buvo talentingas politikas, diplomatas ir karvedys. Kunigaikštis įkūrė Vilnių ne tik kaip miestą, bet ir kaip sostinę. 1323–1324 m. Gediminas laiškais popiežiui Jonui XXII ir Hanzos miestams kvietė į Vilnių pirklius, amatininkus, valstiečius, riterius, vienuolius, taip siekdamas priartinti Lietuvą prie Vakarų Europos. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino valdymo metais Vilnius tapo valstybės politikos ir gynybos centru ir įsitvirtino taisyklė: kas valdo Vilnių, valdo ir Lietuvą.

2018 metų rugsėjo 27 d. įkurtos VšĮ Gedimino miesto mokyklos vardas įprasmina Gedimino sukurto miesto vardą ir jo idėjas, kad Vilnius turi būti pažangus ir europietiškas, o jo gyventojai – inovatyvūs ir pasaulietiški.