Progimnazijos ugdymas

Mažos klasės iki 16 vaikų

Darbas mažose klasėse leidžia mokytojams pamatyti kiekvieno vaiko gebėjimus ir stiprybes, padėti suprasti dalykus ir mokytis kiekvienam savo tempu, ir svarbiausia – patirti mokymosi sėkmę.

Mokydamiesi mažose klasėse vaikai sulaukia daugiau dėmesio ir pagalbos iš mokytojų, o mokytojai gali daugiau dirbti su kiekvienu vaiku individualiai, išbandyti įvairius mokymosi būdus, suteikti kokybišką grįžtamąjį ryšį, kaip kiekvienam sekasi. Papildomos dalyko konsultacijų valandos su mokytojais per nulinę pamoką leis išmokti praleistus dalykus arba atlikti daugiau ar sudėtingesnių užduočių.

Daugiau >>

Profesionalūs mokytojai

Mokytojas yra svarbiausias resursas mokykloje, būtent mokytojai kuria santykį su vaikais ir įkvepia juos augti ir tobulėti, įgalina ir pastiprina, kai reikia pagalbos ar palaikymo. Mūsų pagrindinis tikslas – sukurti sąlygas, kad vaikai mokytųsi ir išmoktų.

Progimnazijoje subūrėme stiprią mokytojų komandą. Joje – patyrę, ilgametę darbo mokyklose patirtį turintys specialistai, tikintys tuo, ką daro, degantys noru įkvėpti ir įtraukti vaikus.

Daugiau >>

STREAM ugdymas

Gedimino miesto mokykloje didelis dėmesys gamtamoksliam ugdymui skiriamas jau nuo priešmokyklinės klasės ir integruotai dėstomas visose pradinės mokyklos klasėse.

Daugiau >>

Individuali mentorystė

Mentorystės programa yra vienas iš Gedimino miesto mokyklos išskirtinumų. Ji puikiai veikia pradinėje mokykloje ir tęsiama progimnazijos klasėse.

Mentorystės programos tikslas – suteikti galimybę mokiniui save išbandyti ir atrasti savo stiprybes įvairiose srityse. Mentorystės programa pagrįsta asmeniniu dėmesiu kiekvienam mokiniui ir apima kur kas daugiau nei mokomosios medžiagos adaptavimą vaiko gebėjimams ir tempui.

Progimnazijoje vaikai renkasi asmeninį mentorių, su kuriuo per mokslo metus įgyvendins savo metinį projektą. Mentorius padės vaikui susiformuluoti metinį tikslą, jo siekti ir vertinti įvairias situacijas, kartu džiausis pasiekimais ir mokysis iš klaidų.

Mentorystės programos paskirtis – ugdyti vaikų bendrąsias kompetencijas: gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, rasti išeitį ir priimti sprendimus, mokytis patirti ir suprasti save įvairiose situacijose, klysti ir mokytis iš savo klaidų ir nepaliauti bandyti iš naujo.

Daugiau >>

Socialinių įgūdžių ugdymas

Mokykloje mokomės daug daugiau nei matematikos, lietuvių kalbos ar fizikos. Mokykloje mokomės būti su žmonėmis. Pasitikėjimu grįstas bendravimas, nedidelė grupė kuria aplinką, kurioje vaikai gerai jaučiasi – taip jiems lengviau įsitraukti, dalyvauti, drąsiai klausti ir nebijoti bandyti tol, kol pavyks.

Didelį dėmesį skiriame ugdyti vaikų socialinius įgūdžius ir bendrąsias kompetencijas. Mūsų tikslas yra mokyti vaikus bendrauti su žmonėmis, atpažinti save ir kitus žmones, identifikuoti jų lūkesčius ir poreikius, mokytis tarpusavio santykio, mokėti paprašyti ar pasiūlyti pagalbą.

Šiuos įgūdžius vaikai stiprins mokydamiesi mažose klasėse, taip pat kassavaitinėse pamokose su mokyklos psichologu ir klasės auklėtoju.

Daugiau >>

Informacinių technologijų integravimas ugdyme

Į ugdymo procesą integruojamos informacinės technologijos skatina jomis domėtis, moko jas taikyti įvairiose situacijose.

Mūsų mokykloje mokymosi procese svarbią vietą užima naujausių technologijų naudojimas, integruotos išmaniosios lentos, darbas laboratorijose. Taip stengiamės vaikus sudominti ir paskatintų jų įsitraukimą

Inovatyvūs technologiniai sprendimai didina mokymosi motyvaciją, sukuria šiuolaikišką aplinką ir palengvina mokinio kasdienybę.

Daugiau >>

Naujo etapo pradžia

Penkta klasė – naujo ir svarbaus mokymosi etapo pradžia ir dėl naujovių mokykloje, ir dėl natūralių pokyčių, kuriuos išgyvena vaikai šiame amžiaus tarpsnyje.

Norime, kad šiame etape vaikai jaustųsi saugūs ir svarbūs dėl to, kad yra tokie, kokie yra. Tai ypatingai svarbu progimnazinėse klasėse, kai klojame pagrindus sąmoningam jau pažįstamų dalykų mokymuisi ir supažindiname vaikus su naujomis disciplinomis.  

Progimnazijos ugdymo filosofija

  • Gedimino miesto mokykloje kuriame fiziškai ir psichologiškai saugią aplinką.
  • Mokydami bendrųjų kompetencijų sudarome pagrindą vaikams pažinti savo stiprybes ir siekti akademinių rezultatų tose srityse, kuriose jiems sekasi geriausiai. 
  • Mokykloje vadovaujamės lygiavertiškumo principu, pasitikėjimu ir pagarba grindžiamais santykiais.

Mes visi mokome ir mokomės

Gedimino miesto mokykloje kuriame stiprią, demokratišką, bendradarbiaujančią bendruomenę ir tikime, kad kiekvienas daugiau ar mažiau dalyvaujame ugdymo procese. 

  • Mokytojas yra  svarbiausias mokyklos resursas.
  • Mokiniai. Siekti akademinių aukštumų gali kiekvienas vaikas, jei ji ar jis yra girdimas, išklausomas ir visapusiškai ugdomas pažinti save ir pasaulį. 
  • Šeima labiausiai formuoja mūsų savastį ir gyvenimo nuostatas. 
  • Kiekvienas mokyklos darbuotojas moko savo pavyzdžiu. 

Priėmimas 2024–2025 mokslo metams jau prasidėjo! Registruokitės į asmeninį susitikimą ir susipažinkite su Gedimino miesto mokykla. Registracija

Priėmimas 2024–2025 mokslo
metams jau prasidėjo!

  Renkame 0–6 klases

  SUSITIKIME GYVAI: Gervėčių g. 4

Registracija