Komanda

Simona
Direktorė

Gedimino miesto mokyklos vadovė ir steigėja, turinti 10 metų sėkmingo vadovavimo mokyklai patirtį. Baigusi magistrantūros studijų strateginio organizacijų valdymo programą, įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį. Nuolat tobulina savo kvalifikaciją pradinio ugdymo modernizavimo, inovatyvių mokymo ir mokymosi metodų taikymo užsienio šalyse, lyderystės mokykloje programose.

2008 m. įgijo edukologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją. Pradinių klasių vyr. mokytoja, sėkmingų ugdymo projektų iniciatorė, vadovė bei dalyvė.

Už inovatyvias idėjas, naujovių diegimą, aktyvią metodinės ir pedagoginės gerosios patirties sklaidą, kūrybiškai organizuojamą ugdymo procesą, mokinių paruošimą matematikos ir gamtos mokslų olimpiadoms yra įvertinta diplomais ir padėkomis.

Savo patirtimi, formuojant mokyklos bendruomenę, ugdant gamtamokslinius gebėjimus ir vaikų kūrybiškumą, taikant inovatyvius metodus, dalijasi su Lietuvos mokytojais.

S. Boguckienė – dviejų vaikų mama, kuriai svarbu, kokioje mokykloje mokysis jos vaikai ir kokie mokytojai juos mokys. Gedimino miesto mokykla kuriama tiems vaikams ir tėvams, kuriems rūpi vaikų ateitis, jų savijauta mokykloje ir puikus parengimas. Savo pedagogine ir vadybine patirtimi siekia, kad su mokiniais dirbtų patys geriausi mokytojai, kurie taikytų efektyvius ir inovatyvius metodus.


Skaityti daugiau >>


Jurgita
Ugdymo vadovė
Pradinių klasių mokytoja ekspertė

Mokytoja ekspertė, turinti 20 metų pedagoginio darbo su pradinių klasių mokiniais patirtį. Viena inovatyviausių Lietuvos pradinių klasių mokytojų 2018-aisias. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto bakalauro studijų programos „Vaikystės pedagogika“ studijų komiteto narė.

2012 m. J. Blažienė yra gavusi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento švietimo skyriaus vedėjo padėką už prasmingą veiklą, ugdant mokinius, naujovių diegimą, o 2015 m. – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrės padėką už nuoširdų ir prasmingą darbą, ugdant mokinių mokslinės, techninės kūrybos, gamtosaugos srities gebėjimus.

Nuo 2006 m. organizuoja Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių gamtamokslines konferencijas „Gamta šalia mūsų“, kurios nuo 2011 m. tapo respublikinėmis. 2015 m. ir 2016 m. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamo respublikinio 1–4 klasių mokinių gebėjimų konkurso „Lietuvos gamtininkas“ užduočių rengėja, vertintoja ir komisijos narė.

Ugdymo plėtotės centro ir Nacionalinio egzaminų centro vykdomų projektų metodininkė, ekspertų grupių, rengusių Standartizuotas matematikos programas (4 kl. ir 2 kl.) ir Pasaulio pažinimo programą (4 kl.), bendraautorė.

Ekspertų grupių, rengusių Standartizuotus matematikos ir pasaulio pažinimo testus, Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo įrankius bendraautorė.

Mokymų ir seminarų lektorė Lietuvos miestų ir/ar rajonų savivaldybių mokyklų mokytojams, testų klausimų/užduočių rengėjams, mokymų vertinimo ekspertams.

Vadovėlio „Vaivorykštė“ 1 ir 4 klasei autorių konsultantė, mokomosios medžiagos recenzentė; gamtamokslinių priemonių pasaulio pažinimo ir matematikos pamokose pritaikymo integruotoms temoms autorė.

Mokytoja nuolat kelia savo kvalifikaciją, yra dalyvavusi ES Kultūros ir švietimo programos Socrates Comenius 1.1 mokykliniuose projektuose, vykdžiusi eTwinning projektą „Vaikų tiltas Vilnius – Briuselis“, dirbusi Europos mokyklos lietuvių sekcijos mokytojo asistente vasaros stovyklose Belgijoje. 2013 m. mokytoja stažavosi Suomijos mokyklose.


Skaityti daugiau >>


Laura
Ugdymo koordinatorė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

2018 m. įgijo pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro laipsnį ir pedagogo kvalifikaciją bei priešmokyklinio ugdymo specializaciją.

2016 m. dalyvavo Vilniaus kolegijos organizuojamame seminarų cikle „Parental Involment in education – Insights from research and practical implications“, tobulino savo kvalifikaciją Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (LMNŠC) seminaruose „Gamtamokslinis ugdymas pradinėse klasėse“ ir įgijo tiriamųjų darbų taikymo ugdymo procese kompetenciją.

2017 m. dalyvavo Lyderystės ekspertų grupės (LEG) EQ asmeninės ir tarpasmeninės lyderystės, grįžtamojo ryšio mokymuose.

2018 m. įsitraukė į Ugdymo plėtotės centro vykdomą projektą „Tęsk“, kurio tikslas - gerinti mokinių pasiekimus, skatinti veiksmingus pokyčius švietimo įstaigų veikloje.

2019 m. akredituota technologinės kūrybos mentorystės programoje „Technologijų vedliai“.

2019 m. tapo technologinio švietimo mokymų ir seminarų lektore Lietuvos miestų ir/ar rajonų savivaldybių mokyklų mokytojams.

Siekdama asmeninio tobulėjimo bei platesnio profesijos pažinimo, pedagogė skaitė pranešimus Lietuvos mokyklose, dalinosi gerąją patirtimi. Tobulino žinias seminaruose apie vaikų skaitymo skatinimo įgūdžių lavinimą, emocijų pažinimą kūrybinių metodų pagalba, mokėsi skaitmeninių pamokų ir mokymo(si) objektų kūrimo bei jų panaudojimo galimybių ugdymo procese.

„Tikiu, kad mokytojas mokiniui yra tarsi gyvenimo kompasas, parodantis ne tik kelią į atsakymus, bet ir skatinantis kelti bei užduoti klausimus, kurie įgalintų vaiko intelektinius gabumus, vestų geresnių mokymosi rezultatų link - pozityviame, kritiniu ir analitiniu mąstymu grįstame ugdymo(-si) procese. Manau, kad kokybiškame ugdyme pats svarbiausias komponentas, tai - mokytojo ir mokinio santykis. Tai yra vertybė, kurią stengiuosi kurti ir puoselėti.“


Skaityti daugiau >>


Ana
Biuro vadovė

2012 m. baigė Lietuvos edukologijos universitetą ir įgijo lietuvių filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją. Šešerius metus dirbo lietuvių kalbos mokytoja. Mokė pradinių ir pagrindinių klasių mokinius.

Trečius metus dirba administracinį darbą. Nuolat tobulina kvalifikaciją. Dalyvauja mokymuose bei seminaruose.

2019 m.  dalyvavo „Žmogaus studijų centras“ mokymuose „Efektyvus darbas komandoje“. Išklausė 24 ak. val. mokymus „Pozityvi disciplina vadovams“.

„Kiekviename žmoguje yra visko, tik proporcijos skiriasi.“ - Mes turime nuolat stengtis, kad mumyse esančios proporcijos būtų tolygios ir nepersvertų viena kitos. Viena svarbiausių vertybių, kuria vadovaujuosi darbe yra pagarba. Svarbu gerbti aplinkinius ir formuoti saugią bei draugišką aplinką, nes pirmiausia viskas prasideda nuo savęs.


Skaityti daugiau >>


Jurgita
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

2014 m. baigė socialinės pedagogikos bakalauro studijas.

2015 m. baigė priešmokyklinio ugdymo pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programą.

2015 m. dalyvavo programoje „Šiuolaikinio priešmokyklinio ugdymo gairės“.

2016 m. dalyvavo prof. H. Gartnerio ugdymo pagrindų ir sampratos programose.

"Pozityvios tėvystės" skatinimo būdų seminarų organizatorė.

„Ugdant vaikus siekiu atrasti ir pabrėžti kiekvieno vaiko individualumą. Padedu atrasti stiprybes ir jas tobulinti. Esu kūrybinga, švelni, atsakinga ir labai vaikučius mylinti auklėtoja.  Džiaugiuosi būdama tarp smalsių, kuriančių, besimokančių, mylinčių ir drąsiai į ateitį žiūrinčių žmonių. Todėl esu čia, kur turiu didžiuosius mokytojus – vaikus, kurie mane moko to, ko dar turiu ir pati išmokti“.


Skaityti daugiau >>


Kristina
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

2015 m. įgijo dalyko pedagogikos, biologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.

2016 m. dalyvavo Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centro kvalifikacijos tobulinimo programoje, priešmokyklinio ugdymo pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programoje „Šiuolaikinio priešmokyklinio ugdymo gairės“. 

2018 m. dalyvavo Isabellos O‘Donovan seminare „Ankstyvosios intervencijos metodų taikymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose: mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, socialinė kompetencija“.

2019 – 2020 m. Tęsia studijas Nacionalinės švietimo agentūros projekte „Tęsk“, vaikystės pedagogikos studijų programoje, kuri leidžia įgyti papildomų dalykinių kompetencijų.

„Manau, kad žmonės turi tobulėti visą gyvenimą, todėl vaikų ugdyme aš drąsiai žengiu iškilusių problem link, jas objektyviai įvertinu ir operatyviai sprendžiu. Organizuodama ugdymo procesą, visada galvoju, ko mes norime išmokti. Dažnai renkuosi mokymą(si) ne tik skaitant ar diskutuojant, bet ir panaudojant savo pojūčius: liesti, ragauti, uostyti, klausyti ir regėti. Džiaugiuosi galėdama padėti vaikams taip pažinti mus supantį pasaulį“.


Skaityti daugiau >>


Audronė
Anglų kalbos mokytoja

2013 m. įgijo anglų kalbos bakalauro laipsnį mokytojo kvalifikaciją.

2014 m. atliko „Cambridge English“ egzaminų (PET/KET/FCE ir CAE) specifikaciją, jų integravimą į anglų kalbos kursų programas.

2015 m. tapo sertifikuota Kembridžo universiteto 7–12 metų vaikų egzaminuotoja (angl. Young Learners) (starters/ movers/ flyers kategorijose).

2018 m. dalyvavo „Neurolanguage Coaching“ konferencijoje Edinburge.

2019 m. dalyvavo Britų Tarybos organizuojamame IELTS mokytojų rengimo seminare.

2018 m. padėjo organizuoti ir kurti koncepciją bei aktyviai vedė užsiėmimus „Language Coaching“ stovykloje „Fit English“.

"Geranoriškumu ir tarpusavio pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimas su mokiniais ir jų poreikių pajautimas leidžia kurti teigiamą mokymosi aplinką, padeda jiems atsipalaiduoti ir be streso džiaugtis procesu bei pasiektais rezultatais. Maloni aplinka ir mokinių progresas motyvuoja judėti į priekį, svajoti ir dar daugiau siekti ir mokinius, ir mokytoją."


Skaityti daugiau >>


Simona
Teatro mokytoja

2017 m. įgijo teatro ir kino pedagogikos bakalauro laipsnį.

2019 m. įkūrė kalbėjimo meno mokymų veiklą „Noriu kalbėti“, kurioje siekiama padėti žmonėms lavinti kalbėjimo įgūdžius, įgauti pasitikėjimo savo kūrybinėmis ir viešojo kalbėjimo galiomis, atsiskleisti asmenybei.

Dalyvavo asociacijos MENO FORMOS organizuotame teatro pedagogų profesinio tobulėjimo seminarų cikle: „Humoras ir juokas teatro pamokoje. Fizinis teatras“, „Viešojo kalbėjimo įgūdžiai ir jų lavinimo formos“.

Aktorė, Valstybinio jaunimo teatro ambasadorė, kuratorė. Turinti teatro mokytojos darbo su įvairaus amžiaus vaikais bei neformalaus švietimo vadovės patirties.

Gilino profesines žinias Psichodramos institute, kur mokėsi psichodramos, siekdama suvokti Jakob L. Moreno metodiką ir ją taikyti savo darbe.

Sukūrė teatro pažinimo programą, kurioje siekiama suteikti jaunimui galimybę pažinti teatrą ir jo užkulisius, pamatyti, kaip gimsta spektaklis, su kokiais iššūkiais kūrybiniame procese susiduria aktoriai ir režisieriai. Programą sudaro įvairios veiklos: pjesės skaitymas su vaikais; lankymasis profesionalų repeticijose; generalinių repeticijų peržiūros; jaunimo susitikimų su aktoriais ir režisieriais organizavimas bei diskusijos, kūrybinio proceso ir rezultato analizė.

 „Noriu įkvėpti ir meile teatrui uždegti vaikus, nes tikiu teatro galia mokinių saviraiškai ir kūrybiškumo ugdymui. Gera ir įdomu stebėti, kaip įvairių veiklų metu vaikai vis labiau atsiskleidžia, pasitiki savimi ir savo kūrybinėmis idėjomis, tampa laisvesni, jaučia kūrybos džiaugsmą. Tai yra didelė vertybė, kurią norisi puoselėti“.


Skaityti daugiau >>


Guoda
Šokių mokytoja

Nuo 2013 m. skirtingų amžiaus grupių mokinius moko „House“ šokio stiliaus šokių studijoje „Skillz“. Organizuoja vaikų, paauglių bei suaugusiųjų šokių stovyklas, organizuoja bei pati veda šokių seminarus Lietuvoje ir užsienyje.

Svarbiausi paskutiniųjų metų mokytojos ir jos mokinių laimėjimai: 1 vieta su komanda „Jacksterz“ (profesionalų kategorijoje) ir 2 vieta su komanda „House Keepers“ (pradedančiųjų suaugusiųjų kategorijoje) gatvės šokių konkurse „Rise Up 2018“; 1 vieta su komanda „TUC (The Unique Crew)“ (pradedančiųjų suaugusiųjų kategorijoje) ir  3 vieta su komanda „Jacksterz“ (profesionalų kategorijoje) „Rise Up 2017“ bei daugybė kitų pasiekimų.

G. Dinsmonaitė yra baigusi Vilniaus dailės akademijos bakalauro studijas ir įgijusi kostiumo dizaino specialybę. Ji neapleidžia ir drabužių modeliavimo veiklos, tačiau šokiai, lydėję nuo pat pirmos klasės, galiausiai tapo įkvepiančia pagrindine ir mylimiausia profesine veikla.

Mokytojos profesinis bagažas turtingas ir įvairus. Jame – penkeri metai profesionalaus dalyvavimo pasaulinų sportinių šokių klube „Rumba“, septyneri – „Show Dance“ stiliuje šokių klube „Diana“, devyneri metai gatvės šokių studijoje „Skillz“.

"Judėjimas, muzikalumas, ritmo pajautimas, plastika, lankstumas, gera fizinė forma, puiki savijauta – tai augančiai laimingai asmenybei būtini dalykai. Todėl savo pamokose siekiu geriausių rezultatų, atsižvelgdama į kiekvieno vaiko asmenines savybes, galimybes bei polinkius."


Skaityti daugiau >>


Žilvita
Dailės mokytoja

2012 m. baigė pagrindinio ugdymo programą Panevėžio dailės mokykloje. Joje gilino žinias įvairiose dailės srityse (piešimas, tapyba, kompozicija, skulptūra, dailėtyra). 2015 m. šioje mokykloje baigė tikslinio ugdymo programą, kurioje dėmesys buvo skiriamas tapybai.

2019 m. įgijo dailės pedagogikos bakalauro laipsnis Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje.

2017 – 2019 m. surengė ne vieną personalinę bei jungtinę tapybos darbų parodą.

Siekdama tobulėti ir lavinti savo kūrybiškumą, mokytoja Žilvita ieško vis naujų savirealizacijos būdų, todėl neapsiriboja tik drobe ir teptuku, o stengiasi savo kūrybą perkelti ant netradicinių paviršių – tekstilės audinių ir keramikos.

"Tikiu, kad mokinių kūrybiškumo ugdymas yra labai svarbus, nes ši savybė yra reikalinga įvairiose gyvenimo srityse, todėl vieni iš mano pagrindinių tikslų – ugdyti laisvą ir kūrybišką asmenybę."


Skaityti daugiau >>


Viktorija
Muzikos mokytoja

2013 m. baigė akordeono klasę Ventos muzikos mokykloje, gilino žinias įvairiose muzikos srityse (akordeono, fortepijono, solfedžio, muzikos istorijos).

2017 m. įgytas muzikos atlikėjos bakalauro laipsnis VDU Muzikos akademijoje. Po bakalauro studijų žinias tobulino VDU muzikos magistrantūros studijose bei pedagogikos studijose.

2018 m. įgyta muzikos pedagogikos kvalifikacija.

2019 m. įgytas muzikos atlikėjos magistro laipsnis.

Nuo 2013 m. mokytoja yra surengusi ne vieną solinį akordeono muzikos koncertą, dalyvavusi tarptautiniuose ir respublikiniuose akordeonistų konkursuose Lietuvoje ir už jos ribų.

Nuo 2017 m. – akordeono mokytojos darbas Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje. Mokytoja su mokiniais aktyviai dalyvauja koncertinėje veikloje, puoselėja akordeono muziką ir dalijasi ja su klausytojais. Jos mokiniai ne kartą dalyvavo tarptautiniuose ir respublikiniuose akordeonistų konkursuose ir pelnė prizines vietas. 

Svarbiausi mokytojos ir jos mokinių laimėjimai: I vieta tarptautiniame akordeonistų konkurse ,,ASCOLTATE 2019“ Lietuvoje; Grand Prix tarptautiniame akordeonistų konkurse ,,AkordeonArt 2019“ Italijoje; II vieta tarptautiniame akordeonistų konkurse Latvijoje ,,Naujene 2018“; II vieta tarptautiniame akordeonistų konkurse „Liepsnojantys akordeonai 2019“ Lietuvoje.

Muzikavimas, grojimas įvairiais instrumentais, ritmo, muzikalumo pajautimas – tai asmenybės tobulėjimui būtini dalykai. Savo pamokose mokytoja stengiasi suteikti vaikams laisvę ir padėti pajusti muzikavimo džiaugsmą, ugdo kūrybiškumą, siekia geriausių rezultatų, atsižvelgdama į kiekvieno vaiko gebėjimus.

"Esu tikra, kad meilė muzikai padeda ugdyti kūrybiškas, entuziastingas, išsilavinusias ir nuoširdžias asmenybes."


Skaityti daugiau >>


Indrė
Logopedė

2010 m. įgijo specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnį ir logopedijos specializaciją. 2012 m. – specialiosios pedagogikos magistro laipsnį (specialiojo ugdymo koordinavimas).

Nuo 2010 m. dirba logopede įvairiose lietuviškose mokyklose ir tarptautinėje mokykloje Lietuvoje.

Su mokiniais yra dalyvavusi respublikiniuose konkursuose, kuriuose ir sunkumų turintys vaikai gali išreikšti savo kūrybiškumą bei džiaugtis rezultatais. Indrė dalyvavusi ES ir ŠMM projektuose - mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Specialistė savo darbe taiko aktyvius ir inovatyvius ugdymo metodus. Užsiėmimuose siekia pozityvaus bendravimo bei padėti vaikui patikėti, kad jam pavyks įveikti sunkumus, su kuriais jis susiduria. 

"Man yra svarbu daryti tai, kuo aš tikiu. Veikloje siekiu, kad mokiniai gerai emociškai jaustųsi, būtų aktyvūs dalyviai. Noriu mokinius įkvėpti siekti rezultatų. Pagalba mokiniui, įveikiant iškilusius sunkumus ir yra ta veikla, kurioje aš matau prasmę."


Skaityti daugiau >>


SUSITIKIME

  Asmeniškai Jums patogiu metu
  Atvirų durų dienose mokykloje
  Virtualiose atvirų durų transliacijose

Birželio 10, 16, 22 dienomis

Registruokitės  

SUSITIKIME
  Asmeniškai Jums patogiu metu
  Atvirų durų dienose mokykloje
  Virtualiose atvirų durų transliacijose
Birželio 10, 16, 22 dienomis
Registruokitės