Naujienos

KELIAS SĖKMĖS LINK
SU INOVATYVIA ANGLŲ KALBOS MOKYMO
LANGUAGE COACHING METODIKA

„Nėra negabių kalbai! Jokio streso!“ –
taip pirmiausia apibūdinama
inovatyvi anglų kalbos mokymo metodika
Language Coaching.
Tai unikalus ir įtraukiantis kalbos mokymosi procesas, kuriame integruojamos neuromokslų žinios ir pritaikomi tam tikri koučingo instrumentai. Vėl ir vėl besikartojanti mintis ar veiksmas didina savo galią, o ilgainiui tai automatizuojasi ir tampa nauju įgūdžiu. Naujas požiūris į užsienio kalbos mokymąsi trumpina, spartina kelią užsibrėžto tikslo link. Anglų kalbos mokyme pagal Language Coaching metodiką mokytojo vaidmuo yra visiškai kitas ir kitoks, nei įprastose kalbų mokymo metodikose. Ši inovatyvi užsienio kalbos mokymo metodika puikiai dera su Gedimino miesto mokykloje diegiama unikalia mentorystės programa. Mokytojas nebėra vien tik žinių perteikėjas – juk daug informacijos šiais laikais galima rasti internete. Mokytojas eina šalia mokinio, motyvuoja, skatina tobulėjimą. O pamoka nesibaigia, uždarius klasės duris. Taip kuriamas būtinas šiam procesui tęstinumas, ieškomi ir surandami nauji, įdomūs metodai ir priemonės, kurie domina mokinius ir juos labiau įtraukia į mokymosi procesą. Labai svarbi šios metodikos dalis – baimės suvaldymas. Mokytojai, padėdami mokiniams įvaldyti užsienio kalbą, dažną mokinių išankstinę nuostatą „aš nieko nemoku, man nesiseka“ keičia į „aš mokausi, o klaidos yra neišvengiama mokymosi proceso dalis“. Mokytojai padės patikėti, kad vaikai gali viską!Audronė Merkininkaitė
Gedimino miesto mokyklos
Anglų kalbos mokytoja-koučerė

2013 m. mokytoja įgijo anglų kalbos bakalauro laipsnį mokytojo kvalifikaciją

2014 m. atliko „Cambridge English“ egzaminų (PET/KET/FCE ir CAE) specifikaciją, jų integravimą į anglų kalbos kursų programas

2015 m. tapo sertifikuota Kembridžo universiteto 7–12 metų vaikų egzaminuotoja

(angl. Young Learners (starters/ movers/ flyers kategorijose)

„Kalbos mokėjimas išeina iš mokyklos, egzaminų ir pažymių ribų. Tai yra pasitikėjimas savimi bendraujant su kitais, žingsnis į kitos kultūros pažinimą, praturtinančias patirtis. Būtent tai skatina žinių troškimą ir atveria beribes galimybes“, – sakė A. Merkininkaitė. Geros užsienio kalbos žinios globalizacijos akivaizdoje jau yra ne privalumas, o būtinybė norit siekti karjeros bei susikurti kokybišką gyvenimą. Todėl jau priešmokyklinėje Gedimino miesto mokyklos klasėje pradedamas sistemingas užsienio (anglų) kalbos mokymas. Po dviejų metų, t. y. nuo antros klasės mokoma ir antrosios užsienio kalbos. Juk Gedimino miesto mokykloje dirba sertifikuoti Language Coaching metodikos pedagogai!

Šios metodikos specialistai akcentuoja, kad pirmiausia svetimos kalbos žinių pažanga pasireiškia per rašymą ir skaitymą, o kalbėjimo įgūdžiai ateina tik vėliau. Ir dar vienas labai svarbus aspektas – individualizuota mokymo(si) medžiaga, kuri padeda mokytojui lengviau identifikuoti, kokie mokymo(si) įrankiai bus taikomi, kiek bus skiriama laiko kiekvienam mokiniui. (Daugiau žr.: http://languagecoaching.lt/anglu-mokymosi-metodika)

Personalizuoto anglų kalbos mokymo praktikė ir viena iš anglų kalbos mokyklos Language coaching įkūrėjų Indrė Malinovskaja teigia, kad didžiausia problema, trukdanti mokiniams demonstruoti geresnius užsienio kalbų rezultatus, – kompetentingų mokytojų stoka. „Kai besimokantieji nuolat girdi, kad jų ateitis priklauso nuo egzamino išlaikymo, įskiepyta baimė ir užsiciklinusios smegenys niekada neleis įsisavinti tiek informacijos, kiek galėtų, jei kalbos mokymasis taptų maloniu, streso nekeliančiu, procesu“, – tikina I. Malinovskaja. „Baimė suklysti – tai daugelio problema. Savo žinių ir mokėjimo lyginimas su kolegų, draugų ar vyrų / žmonų žiniomis. Kiekvienas esame, matyt, patekęs į situaciją, kai sutikome profesinėmis ir užsienio kalbos žiniomis išsiskiriantį žmogų. Būdami šalia jo daugelis yra linkę patylėti, nes juk tas kitas geriau moka pakalbėti. Ir tai yra didelė klaida, nes didžiausią progresą žmogus padaro kaip tik tada, kai nustoja lygintis su kitais, nustoja bijoti susimauti, išeina iš savo komforto zonos ir pradeda daryti tai, kas nesiseka“, – pabrėžia personalizuoto anglų kalbos mokymo praktikė. (https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/173898/uzsienio-kalbu-igudziai-skaiciai-grazus-o-rezultatai-piktina-verslininkus)

Jos kolegė, Language coaching bendraįkūrėja Indrė Tirevičienė pabrėžė kitą aspektą. Jos teigimu, didele problema išlieka tai, kad baigusieji mokyklą, o vėliau gal ir studijas, stokoja galimybių (neretai ir motyvacijos) bendrauti anglų kalba, todėl įgytos žinios greitai tampa pasyviomis ir galiausiai nugrimzta į užmarštį arba apskritai išblėsta. Į darbo rinką patekę tokie žmonės neretai ieško alternatyvių būdų darbdavius įtikinti, kad jų užsienio kalbos žinios yra pakankamos. „Žmogus, kuris ruošiasi laikyti formalų testą, iš principo išsiaiškina, ko tame teste galima tikėtis, padaro keletą bandomųjų testų, o vėliau išsilaiko testą (jei nepavyksta, kartoja) ir gauna sertifikatą, liudijantį, jog jis yra pasiekęs tam tikrą užsienio kalbos žinių lygį. Dokumentą prideda prie savo CV ir keliauja pas darbdavį. Tačiau išėjus už egzamino ribų paaiškėja, kad žinios buvo tik minimaliai patobulintos. Tokia praktika Lietuvoje, deja, daugelį lydi nuo pat mokyklos suolo“, – sakė I. Tirevičienė.

Pagrindiniai Language Coaching
metodikos elementai

Pasitikėjimas ir abipusė atsakomybė. Mokytojo ir mokinio abipuse atsakomybe ir pasitikėjimu grįstas ryšys, kuris sudaro palankias sąlygas pozityviam mikroklimatui sukurti. Tai užtikrina greitesnį informacijos įsisavinimą.

Motyvacija. Tai bene svarbiausias įrankis, siekiant užsibrėžtų tikslų. Koučingo praktikoje taikomi klausimai padės mokiniui sustiprinti motyvaciją ir nukreips jį sėkmės link.

Aiškūs tikslai. Žinodami tai, kad žmogaus smegenys selektyviai priima informaciją, mokytojas besimokančiajam išsikelti labai aiškius, konkrečius, su kalbos įgūdžių lavinimu susijusius tikslus ir numatomas laiko periodas šiems tikslams pasiekti. Mažiausieji moksleiviai kalbą mokosi daugiau žaidimo forma. Augant gebėjimams, aiškūs tikslai keliami jau vyresnėse klasėse.

Rezultatų į(si)vertinimas. Sėkmingai įveikus vieną kalbos elementą (tikslą) ir į(si)vertinus pasiektus rezultatus, nusibrėžiami kiti kalbiniai tikslai ir t. t., kol mokymosi procesą vainikuos sėkmė.

Dėmesys ir atmintis. Suprasdami, kaip vaikų smegenys kaupia informaciją ir kaip ji keliauja vaikų atminties koridoriais, kol įsitvirtina ilgalaikėje atmintyje, mokytojai padės vaikams greičiau įsisavinti gramatines struktūras bei sutaupyti laiko, mokantis naujus žodžius ir sąvokas.

Požiūris/Nusiteikimas. Nėra negabių kalbai! Vėl ir vėl besikartojanti mintis ar veiksmas didina savo galią, o ilgainiui tai automatizuojasi ir tampa nauju įgūdžiu. Mokytojai padės patikėti, kad vaikai gali viską! Būtent šiais pagrindiniais anglų kalbos mokymo metodikos Language Coaching elementais remiasi Gedimino miesto mokyklos anglų kalbos mokytojai, mokydami užsienio kalbos mažuosius.

Priėmimas 2024–2025 mokslo metams jau prasidėjo! Registruokitės į asmeninį susitikimą ir susipažinkite su Gedimino miesto mokykla. Registracija

Priėmimas 2024–2025 mokslo
metams jau prasidėjo!

  Renkame 0–6 klases

  SUSITIKIME GYVAI: Gervėčių g. 4

Registracija