Pradinės klasės

Pradinuko
diena

Pradinių klasių mokinių ugdymo dienotvarkė

7.00 - 8.00 Pasiruošimas dienai
8.00 - 8.15 Pusryčiai
8.15 - 8.45 Saviugdos veikla
8.50 - 13.00 Ugdomosios veiklos
13.10-13.30 Pietūs
13.30-14.00 Laisvalaikis lauke
14.00-15.00 Mentorystės valanda
15.15-16.00 Pasirenkamieji būreliai (įskaičiuoti į pailgintos grupės mokestį)
16.00-16.15 Pavakariai
16.15-18.30 Laisvalaikis (žaidimai klasėje, lauke) arba pasirenkami būreliai (mokestį nustato paslaugos teikėjas)
 

Ugdomosios veiklos

 • Lietuvių kalba
 • Matematika
 • Pasaulio pažinimas
 • Užsienio kalba
 • Muzika
 • Kūno kultūra
 • Šokis
 • Dailė ir technologijos

*Ugdomosios veiklos vyksta pagal Lietuvos respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtą Pradinio ugdymo programos Bendrojo ugdymo planą.

Papildomos ugdomosios veiklos:

 • Saviugda
 • Programavimas
 • Anglų kalba (4 kartai per savaitę).

Ugdomoji veikla vyksta nuo 8.15 val. iki 15.00 val.

Pasirenkami būreliai (įskaičiuoti į pailgintos grupės mokestį):

 • Gatvės šokis
 • Muzika
 • Tapyba
 • Keramika
 • Anglų kalba
 • Teatras
 • Sportas
 • Tiriamoji veikla

Pasirenkami būreliai (mokestį nustato paslaugos teikėjas):

 • Šachmatai
 • Karate
 • Baletas
 • Futbolas
 • Robotika
 • Baseinas

 

2020-2021 Atostogos

Pamokos prasideda

Rudens

Spalio 26 – Spalio 30

Lapkričio 3

Žiemos

Gruodžio 14 – Sausio 3

Sausio 4

Papildomos

Vasario 15 – Vasario 19

Vasario 22

Pavasario

Balandžio 01 – Balandžio 09

Balandžio 12

Vasaros

Birželio 21 – Rugpjūčio 31

Rugsėjo 1

SUSITIKIME ASMENIŠKAI

  Pasirinkite laiką

SUSITIKIME ASMENIŠKAI

  Pasirinkite laiką