Pradinės klasės

Pradinuko
diena

Pirmokų ugdymo dienotvarkė

7.30 - 8.15 Pasiruošimas dienai
8.15 - 8.45 Saviugdos veikla
8.45 - 9.00 Pusryčiai
9.00 - 13.00 Ugdomosios veiklos
12.00-12.30 Pietūs
13.00-14.00 Laisvalaikis lauke
14.00-15.00 Mentorystės valanda
15.00-15.15 Pavakariai
15.15-16.00 Pasirenkamieji būreliai (įskaičiuoti į pailgintos grupės mokestį)
16.00-18.00 Laisvalaikis (žaidimai klasėje, lauke) arba pasirenkami būreliai (mokestį nustato paslaugos teikėjas)
 

Ugdomosios veiklos

 • Lietuvių kalba
 • Matematika
 • Pasaulio pažinimas
 • Užsienio kalba
 • Muzika
 • Kūno kultūra
 • Šokis
 • Dailė ir technologijos

*Ugdomosios veiklos vyksta pagal Lietuvos respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtą Pradinio ugdymo programos Bendrojo ugdymo planą.

Papildomos ugdomosios veiklos:

 • Saviugda
 • Programavimas
 • Anglų kalba (4 kartai per savaitę).

Ugdomoji veikla vyksta nuo 8.15 val. iki 15.00 val.

Pasirenkami būreliai (įskaičiuoti į pailgintos grupės mokestį):

 • Gatvės šokis
 • Muzika
 • Tapyba
 • Keramika
 • Anglų kalba
 • Teatras
 • Sportas
 • Tiriamoji veikla

Pasirenkami būreliai (mokestį nustato paslaugos teikėjas):

 • Šachmatai
 • Karate
 • Baletas
 • Futbolas
 • Robotika
 • Baseinas

 

2019-2020 Atostogos

Pamokos prasideda

Rudens

Spalio 28 – Spalio 31

Lapkričio 4

Žiemos

Gruodžio 23 – Sausio 3

Sausio 6

Papildomos

Vasario 17 – Vasario 21

Vasario 24

Pavasario

Balandžio 14 – Balandžio 24

Balandžio 27

Vasaros

Birželio 22 – Rugpjūčio 31

Rugsėjo 1

SUSITIKIME ASMENIŠKAI

  Pasirinkite laiką

SUSITIKIME ASMENIŠKAI

  Pasirinkite laiką