Pradinės klasės

Pradinuko
diena

Pirmokų ugdymo dienotvarkė

7.30 - 8.15 Pasiruošimas dienai
8.15 - 8.45 Saviugdos veikla
8.45 - 9.00 Pusryčiai
9.00 - 13.00 Ugdomosios veiklos
12.00-12.30 Pietūs
13.00-14.00 Laisvalaikis lauke
14.00-15.00 Mentorystės valanda
15.00-15.15 Pavakariai
15.15-16.00 Pasirenkamieji būreliai (įskaičiuoti į pailgintos grupės mokestį)
16.00-18.00 Laisvalaikis (žaidimai klasėje, lauke) arba pasirenkami būreliai (mokestį nustato paslaugos teikėjas)
 

Ugdomosios veiklos

Ugdomosios veiklos: lietuvių kalba, matematika, pasaulio pažinimas, užsienio kalba, muzika, kūno kultūra, šokis, dailė ir technologijos vyksta pagal Lietuvos respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtą Pradinio ugdymo programos Bendrojo ugdymo planą.

 

Papildomos ugdomosios veiklos: saviugda, programavimas, anglų kalba (4 kartai per savaitę).

Ugdomoji veikla vyksta nuo 8.15 val. iki 15.00 val.

Pasirenkami būreliai (įskaičiuoti į pailgintos grupės mokestį):
 • Gatvės šokis
 • Muzika
 • Tapyba
 • Keramika
 • Anglų kalba
 • Teatras
 • Sportas
 • Tiriamoji veikla

Pasirenkami būreliai (mokestį nustato paslaugos teikėjas):

 • Šachmatai
 • Karate
 • Baletas
 • Futbolas
 • Robotika
 • Baseinas

 

2019-2020 Atostogos

Pamokos prasideda

Rudens

Spalio 28 – Spalio 31

Lapkričio 4

Žiemos

Gruodžio 23 – Sausio 3

Sausio 6

Papildomos

Vasario 17 – Vasario 21

Vasario 24

Pavasario

Balandžio 14 – Balandžio 24

Balandžio 27

Vasaros

Birželio 22 – Rugpjūčio 31

Rugsėjo 1