Priešmokyklinė grupė

Priešmokyklinuko
diena

Priešmokyklinio ugdymo dienotvarkė

7.30–8.30 Pasiruošimas dienai, žaidimai
8.30–8.45 Mankšta
8.45–9.00 Pusryčiai
9.00–10.00 Ryto pasikalbėjimai
10.00–11.30 Ugdomoji veikla
11.30–12.30 Žaidimai ir tiriamoji veikla lauke
12.30-13.00 Pietūs
13.00 – 15.00 Poilsis
15.15 - 16.00 Pasirenkami būreliai (įskaičiuoti į ugdymo mokestį)
15.15–15.45 Vakarienė
16.00–18.00 Pasirenkami būreliai (neįskaičiuoti į ugdymo mokestį) arba laisvalaikis (žaidimai klasėje, lauke)

 

 

Ugdomosios veiklos

Ryto pasikalbėjimų metu vyksta saviugdos užsiėmimai, Zipio programos valandėlės.

Priešmokyklinio ugdymo veiklos orientuotos į vaiko paruošimą pirmai klasei, vykdoma kūrybinė, meninė ir sportinė veikla pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Pasirenkami būreliai (įskaičiuoti į ugdymo mokestį)

 • Gatvės šokis
 • Sportas
 • Muzika
 • Keramika
 • Tapyba
 • Konstravimas/programavimas
 • Anglų kalba (2 kartus/sav.)

Pasirenkami būreliai (neįskaičiuoti į ugdymo mokestį):

 • Šachmatai
 • Karate
 • Futbolas
 • Baletas
 • Robotika
 • Baseinas