Priešmokyklinė klasė

 • Ugdymo dienotvarkė
  • 7:30-8:00 Pasiruošimas dienai
  • 8:30-8:50 Pusryčiai
  • 9:00-9:30 Ryto ratas ir emocinio intelekto lavinimo veikla
  • 9:30-12:10 Ugdomosios veiklos / skaitymas / tiriamoji ir papildoma ugdomoji veikla
  • 12:10-12:40 Pietūs
  • 12:40-13:30 Laikas lauke
  • 13:30-14:00 Mentorystė
  • 14:15-15:00 Pasirenkamieji būreliai (įskaičiuoti į ugdymo mokestį)
  • 15:00-15:20 Pavakariai
  • 15:20-18:30 Laisvalaikis (poilsis, žaidimai klasėje, lauke) / pasirenkami būreliai (mokestį nustato paslaugos teikėjas)
 • Ugdomosios veiklos

  Pagal atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ugdomos šios vaikų kompetencijos: komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos.

 • Papildomos ugdomosios veiklos
  • Emocinio intelekto lavinimo veikla pagal „Zipis“ programą
  • Šokis
  • Informacinių technologijų įgūdžiai
  • Anglų kalba
 • Pasirenkami būreliai
  • Spalvų magija
  • Pramoginiai šokiai
  • Ant debesėlio / Joga mindfulness
  • Krepšinis
  • Ansamblis
  • Choras
  • Teatras
  • Baletas
  • Šachmatai
  • Bricks4kidz LEGO
  • Keramika+
  • Karatė
  • Tenisas
 • Atostogos
  • Žiemos (Kalėdų) atostogos:
   2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
  • Žiemos atostogos:
   2024 m. vasario 19 – 23 d.
  • Pavasario (Velykų) atostogos:
   2024 m. balandžio 2 – 5 d.
  • Papildomos atostogos:
   2024 m. gegužės 13 – 17 d.
  • Vasaros atostogos:
   2024 m. birželio 17 d. – rugpjūčio 31 d.

GEDIMINO MIESTO MOKYKLOS PRIEŠMOKYKLINĖ KLASĖ – KUO JI IŠSKIRTINĖ?

Priešmokyklinis ugdymas mažiesiems padeda pasiruošti mokyklai, palaipsniui priprasti prie kitokio nei darželyje ritmo. Tokiu būdu vaikai patiria mažiau streso bei sklandžiau adaptuojasi mokykloje. Pagal Švietimo įstatymo pataisas nuo 2023 metų rugsėjo 1 dienos priešmokyklinio ugdymo programą vaikas turi pradėti lankyti, kai tais kalendoriais metais jam sueina 5 metai. Priešmokyklinio ugdymo programą mažieji gali lankyti dvejus metus. 

Gedimino miesto mokykla didelį dėmesį skiria ugdomosioms veikloms, kurias sudaro komunikacinės, kūrybinės, meninės, socialinės, pažinimo bei sportinės veiklos pagal priešmokyklinio ugdymo programą, o taip pat ir vaikų saviugdai, emocinio intelekto lavinimui bei mentorystei. Saviugda bei emocinio intelekto lavinimas padeda auginti pasitikėjimą savimi bei pažinti įvairias patiriamas emocijas, lengviau susitvarkyti su stresinėmis situacijomis bei lengviau susitarti ir rasti problemos sprendimą. 

Mentorystės užsiėmimų metu mažieji atlieka įvairias, tikslingas užduotis, kurios skatina mažuosius tarpusavyje diskutuoti, rasti atsakymus į klausimus, mokytis išsakyti savo nuomonę. Taip pastebimos stipriosios vaiko pusės bei tos, kurioms reikėtų skirti daugiau dėmesio. Mentorystės programos metu  kuriamas glaudus ryšys su mokytoju - mentoriumi, kuris skatina, drąsina, moko savarankiškumo. tobulėjimą. 
Taigi, Gedimino miesto privačios mokyklos priešmokyklinė klasė Vilniuje vaikams suteiks visapusišką ugdymą, leisiantį puikiai pasiruošti pirmajai klasei bei mokyklos gyvenimui.


GEDIMINO MIESTO PRIVAČIOS MOKYKLOS PRIEŠMOKYKLINĖ KLASĖ IR JOS DIENOTVARKĖ

Gedimino miesto mokyklos teikiamas priešmokyklinis ugdymas susideda tiek iš darželinukams žinomų užsiėmimų, tokių kaip mankšta, ryto ratas, laikas lauke, tiek iš mokyklai įprastų ugdomųjų veiklų - skaitymo, rašymo, tiriamojo darbo bei papildomų ugdomųjų užsiėmimų. Visa tai yra tarsi pereinamoji stotelė tarp darželio ir mokyklos, sudaranti sąlygas vaikui geriau apsiprasti bei nepatirti streso pradėjus mokymąsi pradinėje mokykloje. Gedimino miesto mokykla ir darželis glaudžiai bendradarbiauja, kuria stiprią bendruomenę, organizuoja bendrus renginius bei veiklos, kuriose priešmokyklinukai gali susipažinti su vyresniais vaikais bei mokytojais. Taip vaikams kuriama draugiška bei saugi aplinka, kurioje vaikai gerai jaustųsi ir atsiskleistų. 

Priėmimas 2024–2025 mokslo metams jau prasidėjo! Registruokitės į asmeninį susitikimą ir susipažinkite su Gedimino miesto mokykla. Registracija

Priėmimas 2024–2025 mokslo
metams jau prasidėjo!

  Renkame 0–6 klases

  SUSITIKIME GYVAI: Gervėčių g. 4

Registracija