Antra-Ketvirta klasės

 • Ugdymo dienotvarkė
  • 7:00-8:00 Pasiruošimas dienai
  • 8:00-8:15 Pusryčiai
  • 8:15-8:45 Saviugdos veikla
  • 8:50-13:00 Ugdomosios veiklos
  • 13:10-13:30 Pietūs
  • 13:30-14:00 Laikas lauke
  • 14:00-15:00 Mentorystės valanda
  • 15:15-16:00 Pasirenkamieji būreliai (įskaičiuoti į pailgintos grupės mokestį)
  • 16:00-16:15 Pavakariai
  • 16:15-18:30 Laisvalaikis (žaidimai klasėje, lauke) / pasirenkami būreliai (mokestį nustato paslaugos teikėjas)
 • Ugdomosios veiklos
  • Lietuvių kalba
  • Matematika
  • Pasaulio pažinimas
  • Užsienio kalba
  • Muzika
  • Kūno kultūra
  • Šokis
  • Dailė ir technologijos
  * Ugdomosios veiklos vyksta pagal Lietuvos respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtą Pradinio ugdymo programos Bendrojo ugdymo planą.
 • Papildomos ugdomosios veiklos
  • Saviugda
  • Programavimas
  • Anglų kalba (4 kartai per savaitę).
  Ugdomoji veikla vyksta nuo 8.15 val. iki 15.00 val.
 • Pasirenkami būreliai (įskaičiuoti į pailgintos grupės mokestį)
  • Gatvės šokis
  • Muzika
  • Tapyba
  • Keramika
  • Anglų kalba
  • Teatras
  • Sportas
  • Tiriamoji veikla
 • Pasirenkami būreliai (mokestį nustato paslaugos teikėjas)
  • Šachmatai
  • Karate
  • Baletas
  • Futbolas
  • Robotika
 • Atostogos
  • Rudens atostogos:
   2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.
  • Žiemos (Kalėdų) atostogos:
   2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
  • Žiemos atostogos:
   2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
  • Pavasario (Velykų) atostogos:
   2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.
  • Papildomos atostogos:
   2022 m. gegužės 16 d. – gegužės 20 d.

SUSITIKIME ASMENIŠKAI

  Pasirinkite laiką

SUSITIKIME ASMENIŠKAI

  Pasirinkite laiką