PRIVATI MOKYKLA VILNIUJE

Priėmimas 2024–2025 mokslo metams jau prasidėjo.

  Priešmokyklinis ugdymas

  Pradinis ugdymas

  Progimnazijos ugdymas, 5–6 klasės
 

REGISTRACIJA

Saugi erdvė būti vaiku

Ugdome visapusišką asmenybę

Tikime, siekti akademinių aukštumų gali kiekvienas vaikas, jei yra girdimas, išklausomas ir visapusiškai ugdomas pažinti save ir pasaulį. Mokykloje vadovaujamės lygiavertiškumo principu, atvirumu, pasitikėjimu ir pagarba grindžiamais santykiais. Įsiklausome į kiekvieną vaiką. Nepavargstame atsakyti į klausimus. Mokome priimti nesėkmes ir mokytis iš klaidų. Mokome suprasti kito savitumą ir tikime, kad kiekvienas yra vertingas toks, koks jis yra. Kurdami fiziškai ir psichologiškai saugią aplinką ir mokydami bendrųjų kompetencijų sudarome pagrindą vaikams pažinti savo stiprybes ir siekti akademinių rezultatų tose srityse, kuriose jiems sekasi geriausiai.

Tikime ir pasitikime ugdymo komanda

Mokytojas yra svarbiausias Gedimino miesto mokyklos resursas. Ugdymo procese jis vadovaujasi bendrosiomis ugdymo programomis bei geriausiomis ugdymo praktikomis. Mokytojai laisvi rinktis priemones, metodus ir veiklas, kokie jiems atrodo geriausi atsižvelgiant į mokinių amžių, gebėjimus ir poreikius, klasės dinamiką ir ugdymo planą. Siekti sklandaus ugdymo proceso mokytojams ir mokiniams padeda psichologai ir specialieji pedagogai. Tikime, mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas yra viena svarbiausių sėkmingo ugdymo sąlygų, todėl skatiname tėvų įsitraukimą į mokyklos bendruomenės gyvenimą.

Mokome šiuolaikiškai

Į ugdymo procesus įtraukiame inovatyvius technologinius sprendimus ir priemones – išmanias lentas, edukacinius robotus bei kitus interaktyvius įrankius. Kuriame saugią ir ergonimišką aplinką, skatinančią mokinių kūrybiškumą. Pamokose stengiamės perteikti tikrą, integruoto pasaulio vaizdą ir vaikus dalykų mokyti per patirtis ir asmeninius atradimus. Anglų kalbos moko gimtakalbiai lietuviai ir anglakalbiai mokytojai – toks mokytojų bendradarbiavimas mokiniams padeda natūraliau ir kartu suprantamiau mokytis svetimos kalbos. Nuo antros klasės pradedame mokyti ir antros užsienio kalbos.

Esame mentoriai, palydintys mokinį į gyvenimą

Mūsų mentorystės programos tikslas – padėti vaikams atsiskleisti, pažinti savo gebėjimus, pasitikėti savo jėgomis ir ugdyti bendrąsias kompetencijas. Mentorystės programą taikome nuo priešmokyklinių klasių ir vaikui augant plečiame jo paties įsitraukimą, ugdome savarankišumą ir atsakomybę už išsikeltų tikslų siekimą. Mokome dirbti savarankiškai ir bendradarbiauti grupėje, kritiškai mąstyti, ieškoti sprendimų. Mokytojai mentoriai dalijasi patirtimi ir moko savo pavyzdžiu, pataria, siūlo, drąsina, užduoda klausimus ir palydi kiekvieną mokinį renkantis sprendimus.

Priėmimas 2024–2025 mokslo metams jau prasidėjo! Registruokitės į asmeninį susitikimą ir susipažinkite su Gedimino miesto mokykla. Registracija

Priėmimas 2024–2025 mokslo
metams jau prasidėjo!

  Renkame 0–6 klases

  SUSITIKIME GYVAI: Gervėčių g. 4

Registracija